dinsdag 21 juli 2009

Oproep 5 Sept Antifa Demo in Dortmund

Voor de 5de keer op rij willen fascisten ter gelegenheid van de 'anti-oorlogsdagen' door Dortmund marcheren. Op 5 September mobiliseren ze in heel Europa tot een "nationale Anti-oorlogsdag" (anti-kriegstag) in de stad in het Ruhrgebied. Intussen heeft deze dag zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste gebeurtenissen voor de zogenaamde "autonome nationalisten" in Duitsland.

De afgelopen jaren zijn de aanvallen op immigranten en linkse jongeren, links naar boek winkels en winkelcentra, aan de huizen van de anti-fascisten sterk verhevigt. De wreedheid van de geplande aanval door 400 neo-nazi's op de 1e mei demonstratie van de DGB, waarbij met name de Koerdische en Turkse vakbondsleden te lijden hadden, geeft weer blijk in hoeverre en in welke richting de neo-nazi-scene in Dortmund zich heeft ontwikkeld.

De doelstellingen van de 1e mei zijn net als het 'Feest van de anti-oorlog', de strijd voor de rechten van werknemers, internationale solidariteit en vrede in werkelijkheid diep door hen gehaat. De nazi's zeiden dat Dortmund hun stad is. Wij zeggen: Nooit! Politie en politici hebben hun aandeel in de opkomst van rechts door het probleem al jaren lang te bagetaliseren. Dat, hoewel sinds het jaar 2000, vier moorden worden toegeschreven aan de neo-nazi's: 3 politiemensen werden door neo-nazi Michael Berger neergeschoten en de punk Thomas Schulz wordt door een jonge neo-fascisten doodgestoken. De politie bleef trouw aan hun zijlijn staan: De demonstraties van de nazi's faciliteren en het anti-fascistisch verzet belemmeren. De marsen van de nazi's op Antikriegstag zijn net zo'n provocatie als die op de 1e mei.

De Antikriegstag doet denken aan de fascistische aanval van de nazi's op 1 september 1939 in Polen, het begin van een diefstal en vernietiging van oorlog, de wereld in brand gezet en meer dan 50 miljoen doden achtergelaten. Reeds in de afgelopen jaren trok de neo-nazi's met de slogan "Nooit meer oorlog!" Door straten van Dortmund. Zij voegde daaraan toe: "Na onze overwinning!" - Met andere woorden, de overwinning van het "nationale socialisme", ofwel het nationaal-socialisme.

De Duitse neo-nazi's zijn duidelijk in de traditie van de nazi-partij. Zij juichen de ongekende vernietiging van de oorlog tegen de Sovjet-Unie met 17 miljoen doden burgers alsook het barbaarse massale uitroeiing van joden toe en ze ontkennen de misdaden van de Wehrmacht en de SS. "Onze grootvader was een held!" stond op een van hun spandoeken. Met sociale en antikapitalistische demagogie proberen zij als een "engel vrede" naar buiten te treden met het doel punten te scoren tijdens perioden van werkloosheid, weinig toekomstperspectief en angst voor het ontbreken van een menselijk bestaan in het gezicht van de sociale afkomst. Daar tegen helpt inzicht geven in de relatie tussen het kapitalisme, het fascisme en oorlog.

Geen voet breed voor geschiedvervalsing! Ons anti-fascisten met verschillende politieke afkomst, met verschillende ideeën en standpunten die jong en oud verenigt onder de de Eed van Buchenwald: "De vernietiging van het nazisme en haar wortels" is ons motto. De bouw van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid is ons doel. Wij voelen ons politiek verantwoordelijk. Wij veroordelen en bestrijden de agressieve oorlogspolitiek van Duitsland, de Verenigde Staten en de NAVO, alsook de racistische, antisemitische en islamofobe acties van de nazi's en de toestand van racisme. Wij roepen alle tegenstanders van de oorlog en de fascisten op om op 5 September aan de demonstratie van het Bondgenootschap "Dortmund spreek zich uit!" deel te nemen.

De Anti-oorlogsdag behoort tot ons! Als Nazi's zijn marcherende, weerstand is recht! Laat we de (op)mars van rechts op 5 September een samen voorkomen! Antifascistische demonstratie het Bondgenootschap "Dortmund spreek zich uit!" Ontmoetingsplaats: 10 uur, Dortmund Hauptbahnhof.

1 reacties:

Autonome Antifa Utrecht zei

Voor 5 september 2009 mobiliseren de Nazis uit Dortmund momenteel in heel Europa voor de zoegenoemde “Nationaler Antikriegstag”. Deze heeft zich in de laatste jaaren tot een van de belangrijkste mobiliseringsdagen/opmarsen voor de zich selfs “autonome Nationalisten” noemende Nazis ontwikkeld. Zij nemen internationaal een voortrekkersrol voor de actie-oriënteerde extrem rechts in, zo dat de afloop van de opmars relevantie voor de toekomstige ontwikkeling van de rechte scene in Duistland en Europa zal hebben . Daarom heeft deze opmars met event-karakter een heel bijzondere actualiteit, welke niet alleen de Dortmunder Nazis opleving zal geven.

Voor deze jaarlijks plaatsvindende opmarsen mobiliseerden de Neonazis uit Dortmund voor de erste nationale Anti-oorlog-dag in 2005 ca. 200 kameraden , 2008 kwamen al ca. 1100 naar Dortmund. Daarbij nam ook het potienteel van geweld tijdens de demonstraties massief toe.
Maar niet alleen in de context van de demonstraties stijgt de geweld door Neonazis. Na het treurige hoogtepunt van de moord op de punk Thomas „Schmuddel“ Schulz werden in toenemende mate steeds weer aanvallen op mensen en inrichtingen gepleegd, welke niet in de ideologie van de Neonazis passen. Op 1 mei 2009 zorgde de aanval van Neonazis op de demonstratie van het DGB (duitse vakbond-koepelorganisatie) voor opmerksamheid in de gehele Bondsrepubliek.

Tot nu hebben Dortmunder instanties en de politie dit escalerende probleem niets tegenover gesteld. Integendeel – zij lijken hardnekkig poging in het werk te stellen om het gevaar, welke van de Neonazis uitgaat, te relativeren. Het blijkt een concept in deze stad te zijn, de gerichte overvallen van rechte knokploegen als een wederzijdse rechts-links-konflikt weer te geven, om daarmee te verbloemen van wie de geweld uitgaat en aan de andere kant om de indruk te wekken, dat de heele maatschappij zich niet bedreigd te voelen hoeft. Over de laatste jaaren heeft de Dormunder politie herhaald besloten, antifascistische protesten te verbieden terwijl zij voor de Neonazis prettige voorwaarden voor opmarsen creëerde.

Daarbij wordt vergeten, dat met de herdenkingsdag „Nationaler Antikriegstag“ op 1 september feitelijk aan de overval zijdens Duitsland op Polen herinnerd zal worden. Door deze overval werd de eerste september 1939 tot het begin van de Duitse vernietigings-oorlog. Deze dag resulteerde uit de initiative van een vakbond 1957, welke tegen de achtergrond van de weer-bewapening van Duitsland onder het kernspreuk „Nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus“ (nooit meer oorlog en nooit meer fascisme) ten actie opriep.

Het geldt niet alleen zich de Nazis tegenover te stellen, maar ook de oorzaken van het overheersend probleem te herkennen en het gedecideerd te bestreijden, niet allen op de anti-oorlog-dag, maar altijd en steds.

Daarom roepen wij erom op, op 4 en 5 september aan de verschillende acties bij te dragen en zich aan te sluiten an een europawijde strijd tegen fascisme en rechte geweld.

04.09.2009 Vooravond-demonstratie, 18:00 Dortmund Centraal Station
05.09.2009 Antifascistische Demonstratie, 11:00 Dortmund Centraal Station

Een reactie posten